Blijf topsport in Medemblik steunen

De gemeente Medemblik moet bezuinigen. Het College van B&W heeft onlangs haar bezuinigingsvoorstel gepresenteerd. Het voorstel is om de subsidie voor topsport fors af te bouwen. De beoogde bezuiniging bedraagt 60 procent maar zou ook uit kunnen komen op 100 procent. TEAM Medemblik is niet blind voor de financiële problemen van de gemeente en begrijpt dat ook de lokale topsport een deel van de pijn moet dragen. Maar de voorgestelde bezuiniging gaat te ver. Om de succesvolle, inspirerende, en economisch rendabele Medemblikse topsport enigszins overeind te houden roepen wij de gemeenteraad op om de voorgestelde bezuiniging te beperken.