Dit is TEAM Medemblik

TEAM Medemblik is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Medemblikse topsportbeleid. Als kleine, slagvaardige organisatie ondersteunen wij de lokale topsport bij het realiseren van de ambities en doelstellingen uit de gemeentelijke sportnota. Wij vervullen daarbij vele rollen. We zijn zowel inspirator als initiator, verbinder, coördinator, ondersteuner en adviseur. Daarbij zijn we steeds op zoek naar verbindingen tussen topsport enerzijds en gemeente, bedrijfsleven en bevolking anderzijds.