Gemeente Medemblik

De gemeente Medemblik is founding partner van TEAM Medemblik. Begin 2017 presenteerde zij de topsportnota Klaar voor de start! Daarin werd, als onderdeel van het topsportbeleid, de oprichting aangekondigd van een slagvaardige organisatie die als taak heeft de gemeentelijke topsportambities te realiseren. Enkele maanden later was TEAM Medemblik een feit.

Abovo Media

Abovo Media is een communicatie partner van TEAM Medemblik. Abovo Media is een succesvol mediabureau die beschikken over een  uitgebreid netwerk van specialisten die hun kennis en kunde beschikbaar stellen. Het resultaat van TEAM Medemblik zal worden geoptimaliseerd om ons nog verder te laten komen.

Talent United

Talent United is een service partner van TEAM Medemblik. Zij beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten die hun kennis en kunde beschikbaar stellen aan een selectie van West-Friese sporttalenten (14-21 jaar). Speciaal voor TEAM Medemblik biedt Talent United een collectief ondersteunings­programma voor de Medemblikse topsport talenten.

Hogeschool Inholland

Hogeschool Inholland – en specifiek de Haarlemse locatie –  is een kennis partner van TEAM Medemblik. Studenten van de opleiding Sportkunde leveren via onderzoeken en stage-opdrachten een structurele bijdrage aan de ontwikkeling van TEAM Medemblik en de Medemblikse topsport. Het betreft vooral studenten met het uitstroomprofiel “Sport en Maatschappij’, die zich richten op de vraag hoe de positieve maatschappelijke effecten van de lokale topsport kunnen worden gemaximaliseerd.

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam is een kennis partner van TEAM Medemblik. Studenten van de opleiding Sport, Management & Ondernemen leveren via onderzoeken en stage-opdrachten een structurele bijdrage aan de ontwikkeling van TEAM Medemblik en de Medemblikse topsport.

Rabobank

Team Medemblik gaat voor een periode van 2 jaar een samenwerking aan met De Rabobank. De Rabobank zal Team Medemblik tegemoet komen met een financiële bijdrage om zo de maatschappelijke impact van de sport in Medemblik te kunnen vergroten.

© Copyright - Team Medemblik