Gemeente Medemblik richt Sportaccommodatie BV op: TEAM Medemblik positief gestemd

MEDEMBLIK – De gemeente Medemblik heeft besloten een sportaccommodatie BV op te richten, waarbij de verantwoordelijkheden en taken rondom de sportfaciliteiten eenduidiger en transparanter zullen worden verdeeld. Het initiatief wordt met enthousiasme ontvangen door Pieter Verhoogt, coördinator van TEAM Medemblik, die de stap toejuicht vanwege de voordelen die het met zich meebrengt.

Een belangrijk voordeel van de oprichting van de sportaccommodatie BV is volgens Verhoogt de helderheid die het creëert. In situaties waarin eigendom en exploitatie van accommodaties in verschillende handen liggen, is het vaak onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit leidt tot verwarring bij zowel buitenstaanders als gebruikers van de accommodaties. Met de nieuwe regeling is de gemeente zelf verantwoordelijk, waardoor de situatie voor iedereen duidelijk wordt.

Algemeen belang

Daarnaast benadrukt Verhoogt het algemeen belang. “Wanneer verschillende exploitanten verantwoordelijk zijn voor de sportaccommodaties in een gebied, wordt het algemeen belang vaak uit het oog verloren. Het gemeenschapsgeld moet zo efficiënt mogelijk worden besteed om zoveel mogelijk gebruiksuren te realiseren. Met één exploitant, in dit geval het Sportbedrijf, kunnen de vraag van sportverenigingen en de beschikbare halcapaciteit beter op elkaar worden afgestemd. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door een integraal roosterproces over alle accommodaties te implementeren, waarbij het Sportbedrijf samen met de verenigingen zorgt voor een optimale indeling.”

Bundeling

Verhoogt noemt nog een derde reden voor de oprichting van de sportaccommodatie BV: de voordelen van bundeling. “Door meerdere hallen onder één exploitant te hebben, kunnen schaalvoordelen worden behaald, zoals grootschalig inkopen en efficiënte personeelsinzet. Bovendien kunnen bepaalde apparatuur of faciliteiten die voor één hal te duur zijn, rendabel worden wanneer ze voor meerdere hallen worden ingezet. Daarnaast bevordert het beheer van meerdere hallen snellere ontwikkeling van kennis over gebruikers, materialen en problemen.

Al met al is Verhoogt zeer positief over de oprichting van de sportaccommodatie BV. Hij wijst op succesvolle voorbeelden in andere gemeenten waar bundeling van sportfaciliteiten goed heeft uitgepakt. Door als gemeente zelf een Sportbedrijf op te zetten, blijft de gemeente dicht bij de gebruikers en kan zij actief betrokken blijven bij het sportgebeuren in Medemblik. Verhoogt beschouwt deze stap dan ook als een positieve ontwikkeling voor de gemeente Medemblik.